Contactgegevens:  
Email                                                 - [email protected]
Website                                            - www.bridgeclubkleinbegintwisk.nl 

Bestuur:
Sjaak Visser                                      - Voorzitter
                                                           - Afberichten, 0227-544502 / 06-20521616

Marleen van Baarlen                       - Secretaris 
                                                           - Notulist
                                                           - lief en leed

Trea Vijn                                            - Penningmeester
                                                           - Ledenadministratie, 0227-548477
                                                           
Roelf-Jan Somer                              - Bestuurslid 
                                                                  
Rob Graumans                                 - Bestuurslid
                                                           - Website
                                                           - Wedstrijdleider

Arbiters:
Marijke van Hout
Peter Ruigrok
Rob Graumans

Contributie:
De jaarlijkse contributie bedraagt op dit moment € 55,00.
U kunt informatie vragen en u als lid aanmelden bij Trea Vijn 

Het is mogelijk om bij Trea Vijn tegen betaling van € 2,00 een koffer te lenen met 24 bridgespellen.
Adres van Trea is Dorpsweg  140 te Twisk.

Op 8 juni 2019 is tot erelid van de bridgeclub benoemd: Piet Rempt.