Welkom op de website van Bridgeclub "Klein Begin" Twisk 

 


In het jaar 1955 is bridgeclub “Klein Begin” Twisk opgericht door de heren Cees Schagen en Tjerk Bobeldijk. Van deze tijd zijn helaas nooit notulen bijgehouden; dus alles wat ik hier vermeld, heb ik grotendeels van mijn vader, die ook al snel lid werd van de bridgeclub “Klein Begin” Twisk. 

Het leuke is dat er nu nog steeds veel namen voorkomen op de ledenlijst die er in de begin jaren ook al op stonden; zoals Bobeldijk, Rempt, Kay, Visser en Koolhaas. 

In de jaren voor en na de oorlog werden er al bridgelessen gegeven via de radio, heel bekend waren de AVRO bridgedrives. Hieraan werd door mensen uit Twisk ook meegedaan en ontstonden er verschillende groepjes “thuisbridgers”. Men ging zelfs af en toe naar Hotel Krasnapolsky in Amsterdam om aan wedstrijden deel te nemen. Waarschijnlijk zijn ze toen zo enthousiast geraakt, dat ze besloten een vereniging op te richten. 


In de begin jaren van de club werd er 1 maal in de 14 dagen gebridged in het dorpscafé  het Zwarte Paard, waarvan de vader van Moos Koolhaas (nu onze wedstrijdleider) kastelein was. Na wat beheerders wisselingen en de komst van het Dorpshuis Twisk, ging men om de beurt in de beide locaties bridgen. Eerst nog op de maandagavond, maar toen men op een gegeven moment definitief in het Dorpshuis Twisk ging bridgen, werd het 1 maal in de week en is er gekozen voor de dinsdagavond. 


Tot en met het jaar 2003 hing het voortbestaan van onze club aan een zijden draadje. Men bridgete nog maar met een paar tafels. 

Moos Koolhaas en Trea Vijn organiseerden een cursus waar zich maar liefst 32 personen zich voor opgaven. Onder leiding van de heer van Boesschoten kregen de cursisten het bridgespel onder de knie. 25 cursisten werden na het voltooien van de cursus lid van onze club. Hiermee was het voortbestaan van bridgeclub “Klein Begin” Twisk gewaarborgd. 

Nu heeft bridgeclub “Klein Begin” Twisk ongeveer 100 leden en ziet de toekomst er rooskleurig uit! 


Sjaak Visser (voorzitter) 

Trea Vijn 25 jaar bestuurslid

Beste Trea

Je zal misschien denken wat komt mijn Arie hier doen en Moos ook nog.
Nu dit is ter gelegenheid dat je a.s zondag 18 oktober precies 25 jaar in het bestuur zit van Bridgeclub “Klein Begin” Twisk.
We hadden dit op deze dinsdagavond onze clubavond met een volle zaal willen vieren en je ten overstaan van alle leden in het zonnetje willen zetten.
Maar door het gesodemieter met dat corona virus vallen alle leuke activiteiten dit jaar in het honderd en het end is nog niet in zicht.
Daarom Trea vieren we jouw jubileum maar in bestuurlijke kring en als alles weer normaal is doen we het met de leden nog eens dunnetjes over.
Trea

Jij bent de spin in het web van onze club en samen met Moos hebben jullie de cursus georganiseerd die heeft geleid tot wat we nu zijn een mooie gezellige en gezonde vereniging met bijna 100 leden.
Jullie zijn ooit begonnen in het Zwarte Paard waar jij toen het jongste lid was. En aangezien het besturen van verenigingen in jullie D.N.A. zit, je vader en opa zijn en waren ook echte vereniging mensen, was het ook niet zo raar dat jij op een gegeven moment in het bestuur van “Klein Begin” werd gekozen.
Penningmeester is je op het lijf geschreven en in het begin werden de inkomsten en uitgaven nog achter op een sigarendoos geschreven. Vandaag de dag krijgt een iedereen een keurig financieel overzicht thuis gestuurd.
Achter de computer verzorg je tijdens de competitie met je team de inschrijvingen, loopbriefjes en uitslagen. Ook de leuke ideeën voor de gladoren drive en het uitje dit jaar met de boot, wat helaas niet door kon gaan, kwamen bij jou vandaan. En zo is er nog veel meer op te noemen, niets is je te veel en we weten de bridge club is je alles.
Trea bedankt voor jou tomeloze inzet en we hopen je nog heel lang bij onze vereniging te houden.


Beste Moos
 
Jij hebt besloten het bestuur van Bridge Club “ Klein Begin” te verlaten, onze eerste reactie was dat kan je niet maken.
Jij en “Klein Begin” zijn vier handen op een buik en dan stap je er zomaar uit.
Vierentwintig jaar heb je je beste krachten aan onze club gegeven. Het was eigenlijk je kindje laten we wel wezen.
 
Als arbiter was je bijna volmaakt jij had meestal gelijk en duldde  geen tegenspraak.
 
Ook wedstrijdleider was je op het lijf geschreven, zo zetten we de tafels neer en zo gaan we het doen. Maar daarna was je spoorslags verdwenen en moesten wij het doen.
 
Vele bridgekoffers voor de thuis bridge  heb je samen met Henk en Ingrid uitgezocht. Hiervoor zaten jullie uren aan de keuken tafel om de leukste spellen voor onze leden te bedenken. Dit heeft de vereniging heel wat eurootjes opgeleverd.
 
Het lezen van de uitslag doe je op humorvolle manier. Heel vaak had je de lachers op je hand, behalve als jullie zelf  niet gescoord hadden, want dan was je slecht te verstaan.
 
Samen met Trea heb je 16 jaar terug de club nieuw leven in geblazen door het organiseren van een bridgecursus wat er in resulteerde dat het leden aantal bijna verdubbelde en de club vanaf dat moment de wind in de zeilen kreeg. 
 
Gelukkig ga je niet voor de club verloren je blijft natuurlijk bridgen met je maat. We willen je bedanken  voor al het gene dat jij voor “Klein Begin” hebt gedaan. Je krijgt van ons als dank een precentje. Dat heb je dik verdiend Daan.


Afscheid van onze wedstrijdleider Moos Koolhaas

Na op 10 maart voor het laatst te hebben gebriged, hebben we als bestuur veel nagedacht over hoe en wat verder.
      De tafels aangepast, looproutes bedacht en zo konden we op 18 augustus voor het eerst weer samen bridgen in 2 lijnen.   
Dit is heel goed verlopen. Deze avond was Moos voor de laatste keer wedstrijdleider, omdat hij daar per 1 september mee stopt.
Wij wilden daar toch enige aandacht aanbesteden met een bloemetje en zullen daar als alles weer normaal is nog verder op terug komen.
Moos bedankt voor alles, je was een hele bijzondere wedstrijdleider, we zullen je aparte manier van de dingen benaderen zeker missen!

Nieuws:
Onder het tabblad "Bridger schrijft" vindt u stukjes geschreven door onze leden.
Onlangs hebben Marleen en Annelies een stukje geschreven.